Samuel Hahnemann

homeopathie

De klassieke homeopathie gaat ervan uit dat het lichaam door ziektesymptomen laat zien dat het niet in balans is. De naam van de ziekte is minder belangrijk dan de manier waarop de klacht zich uit en iemand dit ervaart.

De Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) ontdekte in 1790 dat een zieke genezen kan worden met een middel dat dezelfde ziektesymptomen kan oproepen bij gezonde personen. Dit noemde hij ‘Similia similibus curentur’: het gelijke met het gelijkende genezend.

Een klassiek homeopaat schrijft een homeopatisch geneesmiddel voor dat past op het geheel van symptomen. Als iemand komt met hoofdpijn, vraag ik naar de soort hoofdpijn, waar deze gevoeld wordt, hoe het voelt, wanneer en sinds wanneer men er last van heeft.
Met een homeopatisch middel dat past bij de klacht, situatie en persoon stimuleer je het zelfgenezende vermogen van het lichaam.

Een eerste consult duurt vaak 1,5 uur. Bij acute klachten geef ik na een kort gesprek een middel. Daarna raad ik een constitutionele behandeling aan.

Hahnemanns hoogste ideaal van genezen is “een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid, of wel opheffing en vernietiging van de ziekte in haar gehele omvang op de kortste, betrouwbaarste en onschadelijkste wijze, volgens goed begrijpbare beweegredenen”.

Hij werkt zijn hele leven aan richtlijnen voor een menswaardige geneeskunde. Hahnemanns boeken zijn nog steeds belangrijke instrumenten voor de huidige klassieke homeopaten.